Aíonna Stáit

Is é Teach Farmleigh Teach Aíochta Oifigiúil Stát na hÉireann

Ag fónamh dó mar Theach Aíochta Oifigiúil do Stát na hÉireann, cuireadh fáilte roimh chuairteoirí tábhachtacha ó áiteanna ar fud an domhain chuig Teach Farmleigh.

Ar na cuairteoirí a d’fhan i dTeach Farmleigh tá Uachtaráin, Príomh-Airí, Banríonacha, Impirí, agus Ard-Rúnaithe de chuid na Náisiún Aontaithe. Ar na haíonna suntasacha a d’fhan i dTeach Farmleigh le déanaí tá an Bhanríon Eilís II, an Príomh-Aire Justin Trudeau, agus Impire agus Banimpire na Seapáine. Ar na cuairteoirí a thug cuairt ar Eastát Farmleigh roimhe sin tá Barack agus Michelle Obama, Tony Blair, Prionsa Albert II Mhonacó agus Charlene, Banphrionsa Mhonacó. Bhain na cuairteoirí taitneamh as scoth thairiscintí Eastát Farmleigh, lena n-áirítear siúlóidí tríd an ngairdín daingean agus trí na tailte agus breathnú ar Bhailiúchán Ealaíne an Stáit laistigh den eastát.