Oideachas

Bealaí Éagsúla le Plé lenár mBailiúchán

Cuairteanna Scoileanna Oideachasula

Faoin scéim seo, is féidir le gach uile dhalta bunscoile agus dara leibhéal iniúchadh a dhéanamh ar na láithreáin iontacha atá againn, saor in aisce. Chun leas a bhaint as an áis seo cuairt saor in aisce a dhéanamh, níl le déanamh ach do chuairt a chur in áirithe díreach leis an láithreán atá roghnaithe agat 21 lá ar a laghad roimh ré, agus é a dhearbhú tráth nach déanaí ná 24 uair an chloig roimh do chuairt. Anuas air sin, caithfidh na cuairteanna a dhéanamh le linn na scoilbhliana agus ní mór dóibh a bheith bainteach leis an gcuraclam náisiúnta atá faofa ag an Roinn Oideachais agus Scileanna.

Ar mhaithe le do chompord féin, smaoinigh ar an chuairt a bheartú don séasúr ciúin – fágfar go mbeidh níos mó spáis ar fáil do do ghrúpa chun iniúchadh fairsing a dhéanamh más rud é nach bhfuil an oiread sin daoine eile ann.

Tá na Téarmaí agus Coinníollacha go léir ar fáil anseo.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil nó chun áirithint grúpa a dhéanamh, seol ríomhphost chuig farmleighguides@opw.ie nó cuir glao ar 01 815 5914.

Life in the 19th century

Discover what life was like in the 19th century for the Guinness family at Farmleigh. Farmleigh dates to the 1880s and belonged to Edward Cecil Guinness, great grandson of the famous Arthur Guinness. Visit the beautiful interiors and discover the differences between life in a big house 140 years ago and life today, including candles and fireplaces instead of heat and electricity, servants in the house and grounds to get the work done, kitchens in the basements and bells to call down for service, antiques instead of plastic, fine wood carving, stuccowork and lots more.

Farmleigh estate also boasts a walled garden, sunken garden, follies and modern sculptures. The wide variety of trees and habitats provide an opportunity to explore native and non-native biodiversity. Have a look at our education pack, tree trail and activity sheets while planning your visit to Farmleigh House & Estate.

Crainn