Fáilte go Teach agus Eastát Farmleigh

Agus é ina eastát ina bhfuil ocht n-acra is seachtó atá suite ar an taobh thiar thuaidh de Pháirc an Fhionnuisce i mBaile Átha Cliath, soláthraítear ar Eastát Farmleigh cóiríocht d’uaisle ar cuairt agus d’aíonna an náisiúin. Cuimsíonn Teach agus Eastát Farmleigh teach stairiúil ina bhfuil bailiúcháin thábhachtacha, gailearaí ealaíne, ainmhithe feirme agus teach aíochta oifigiúil Stát na hÉireann. Bíonn an tEastát ar oscailt seacht lá sa tseachtain.

Tá Eastát Farmleigh mar bhaile do mhuintir Guinness le roinnt glúine anuas, agus is léiriú uathúil é go fóill ar an ré Éadbhardach. Is lonnaithe ann atá saothair ealaíne agus rothaí tí a bhfuil tábhacht leo, mar aon le bailiúchán Benjamin Uíbh Eachach de leabhair, ceangail agus lámhscríbhinní uathúla a shealbhaítear sa Leabharlann. Tá ar na tailte fairsinge pléisiúir gairdíní daingne agus suncáilte agus siúláin áille cois locha, agus iad múnlaithe go cáiréiseach ag muintir Guinness.

Tá Eastát Farmleigh faoi bhainistíocht ag Oifig na nOibreacha Poiblí. Tá tearmann asal, capaill agus ba dubha Chiarraí ann ar an Eastát. Tar i gcuideachta le duine dár dtreoraithe eolacha ar thuras ar Theach Farmleigh, ar lena linn a rachaidh tú ón ochtú haois déag, nuair a tosaíodh an obair tógála, suas go dtí an lá inniu.

  • Bíonn Eastát Farmleigh ar oscailt ó 10am go 5pm gach lá. Tá sé saor in aisce cuairt a thabhairt ar an Eastát.
  • Is trí thuras treoraithe amháin a ligtear daoine isteach i dTeach Farmleigh.
  • Praghsanna ar an Turas ar Theach Farmleigh:
  • Aosach: €8.00
   Seanóir (60+): €6.00
   Leanbh (12-17)/Mac léinn (aitheantas ag teastáil): €4.00
   Leanbh faoi bhun 12 bhliain d’aois: Saor in aisce
   Teaghlach (Beirt aosach, cúigear leanaí ar a mhéad): €20.00
  • Maireann an turas ar an teach 50 nóiméad ar an meán.

Fógraí faoi dhúnadh bóithre timpeall Pháirc an Fhionnuisce

Cad atá ar Siúl

Caith súil ar an bhféilire iomlán imeachtaí anseo

Cuir d’ainm lenár liosta seachadta.

Cuir d’ainm lenár liosta seachadta agus faigh scéala roimh dhaoine eile faoi imeachtaí agus taispeántais atá le teacht. Is féidir leat beartas príobháideachta Mailchimp a léamh anseo.

Cláraigh

Seoladh Ríomhphoist


Slua sa ghairdín

Blag Eastát Farmleigh

Léigh na postálacha is déanaí thíos, agus cliceáil ar aghaidh chuig an mBlag iomlán chun na hailt nuachta uile agus an t-eolas is deireanaí ar fad a fháil.