Margaí

Bia Blasta agus Earraí Lámhcheardaíochta Áitiúla i Suíomh Stairiúil

Margaí Tráthrialta Bia agus Ceardaíochta

Tar agus faigh blaiseadh d’atmaisféar an Mhargaidh Feirmeoirí, atá lonnaithe sa Chlós Feirme atá taobh thiar de Ghailearaí Farmleigh.

Tairgeann an margadh raon leathan táirgí do na daoine a thugann cuairt air. Bain triail as na sónna galánta, as na cáiseanna a bhfuil duaiseanna buaite acu, as na glasraí orgánacha, as an bhfeoil, as an iasc agus as cuid mhór nithe eile!

Beidh margaí ar siúl ar na dátaí seo a leanas:

09/04/23 & 10/04/23

30/04/23 & 01/05/23

02/07/23

06/08/23

13/08/23

03/09/23

01/10/23

05/11/23

02/12/23 & 03/12/23

09/12/23 & 10/12/23

16/12/23 & 17/12/23

*Tabhair faoi deara nach bhfuil aon uathmheaisín bainc (ATM) ann ag Eastát Farmleigh.

An bhfuil spéis agat i stainnín a reáchtáil ag ceann amháin dár margaí?

Seol ríomhphost chuig Keith ag keith.collinge@opw.ie chun na mionsonraí uile a fháil.