Amharclann an Bhóithigh

Spás Uathúil

Taispeántais, Imeachtaí, agus Oideachas

Spás uathúil inar féidir le healaíontóirí agus taibheoirí neamhspleácha a gcuid saothair a léiriú is ea Amharclann an Bhóithigh. Is spás breá ainmhín saorfhoirme í an Amharclann, atá lonnaithe i gclós feirme Eastát Farmleigh. Mar gheall ar na capaill, na ba agus na hasail a chónaíonn timpeall na hAmharclainne, níl aon amhras ann ach gur eispéireas uathúil gailearaí í!

Más mian leat fiafraí faoi Amharclann an Bhóithigh a úsáid, seol ríomhphost chuig farmleighguides@opw.ie.

*Íomhá le caoinchead ó Elaine Riordan / Ceirmeacht Éireann

Cad atá ar Siúl

Caith súil ar an bhféilire iomlán imeachtaí ag Eastát Farmleigh anseo.